TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

สัญญาจ้างก่อสร้าง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
11 สัญญาจ้างก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งหมู่3 งานประชาสัมพันธ์2 256
12 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างผนังกันดินฝายน้ำล้น หมู่6 งานประชาสัมพันธ์2 581
13 สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก+ท่อระบายน้ำ บ้านดอนเจริญสระพัง หัวกระถิน งานประชาสัมพันธ์2 639
14 สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระลายน้ำ (หัวกระถินส่วนที่เหลือ) งานประชาสัมพันธ์2 315
15 สัญญาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทย งานประชาสัมพันธ์2 628
16 สัญญาจ้างก่อสร้าง เขื่อนป้องกันแนวตลิ่ง หมู่ที่3 งานประชาสัมพันธ์2 560
17 สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บันไดอิฐวิลเลจ ม.5 งานประชาสัมพันธ์2 790
18 สัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงถนนซอยวัดไม้รวก1 งานประชาสัมพันธ์2 416
19 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนซอยกัสมา หมู่3 งานประชาสัมพันธ์2 255
20 สัญญาจ้างก่อสร้าง ติดตั้งโคมไฟ หมู่3และหมู่5 งานประชาสัมพันธ์2 252

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 25

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 16
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 17
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 18
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 21 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.