TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

สัญญาจ้างก่อสร้าง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
11 สัญญาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมซอยไฟฟ้าเขตและบัวเพชร หมู่ที่4 งานประชาสัมพันธ์2 475
12 สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคสล.ซ.ชลประทาน4 ม.3 งานประชาสัมพันธ์2 634
13 โครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสสายทางพบ.ถ.44-002 บ้านเหมืองทะโมน งานประชาสัมพันธ์2 542
14 สัญญาจ้างก่อสร้างการขยายฐานธุรกิจตัวเมืองเพชรบุรี บ้านดอนเจริญสระพัง งานประชาสัมพันธ์2 504
15 สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบันไดลงท่าน้ำเหมืองทะโมน ม.3โดยการคัดเลือก งานประชาสัมพันธ์2 538
16 สัญญาจ้างก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งหมู่3 งานประชาสัมพันธ์2 504
17 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างผนังกันดินฝายน้ำล้น หมู่6 งานประชาสัมพันธ์2 848
18 สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก+ท่อระบายน้ำ บ้านดอนเจริญสระพัง หัวกระถิน งานประชาสัมพันธ์2 898
19 สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระลายน้ำ (หัวกระถินส่วนที่เหลือ) งานประชาสัมพันธ์2 584
20 สัญญาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทย งานประชาสัมพันธ์2 892

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.