TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

สัญญาจ้างก่อสร้าง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 สัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงถนนน ซ.บ้านหม้อ3 ม.3 งานประชาสัมพันธ์2 212
22 สัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านดอนจุฬา ม.5 งานประชาสัมพันธ์2 184
23 สัญญาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านลุงชาญ ม.2 งานประชาสัมพันธ์2 207
24 สัญญาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านลุงซิ่ว หมู่ที่1 งานประชาสัมพันธ์2 208
25 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปักเสาเข็มเพื่อแก้ไขปัญหาตลิ่งทรุด บริเวณศาลาเหมืองทะโมน หมู่ที่3 งานประชาสัมพันธ์2 187
26 สัญญาจ้างก่อสร้าง ปักเสาเข็มเพื่อแก้ไขปัญหาการทรุดตัวบริเวณ ศาลาเหมืองทะโมนหมู่3 งานประชาสัมพันธ์2 197
27 ปรับปรุงห้องเพื่อเป็นห้องข้อมูลตำบล งานประชาสัมพันธ์2 208
28 ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งปั๊มน้ำ ซอยหลุมดิน งานประชาสัมพันธ์2 200
29 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการเรียงหินใหญ่แบบแนวตั้ง (กล่องแกเบี้ยน) ม.2 งานประชาสัมพันธ์2 203
30 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยหัวกระถิน1 ม.6 งานประชาสัมพันธ์2 241

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 25

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 16
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 17
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 18
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 21 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.