TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

สัญญาจ้างก่อสร้าง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก+ท่อระบายน้ำ บ้านดอนเจริญสระพัง หัวกระถิน งานประชาสัมพันธ์2 1082
22 สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระลายน้ำ (หัวกระถินส่วนที่เหลือ) งานประชาสัมพันธ์2 741
23 สัญญาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทย งานประชาสัมพันธ์2 1066
24 สัญญาจ้างก่อสร้าง เขื่อนป้องกันแนวตลิ่ง หมู่ที่3 งานประชาสัมพันธ์2 922
25 สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บันไดอิฐวิลเลจ ม.5 งานประชาสัมพันธ์2 1236
26 สัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงถนนซอยวัดไม้รวก1 งานประชาสัมพันธ์2 824
27 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนซอยกัสมา หมู่3 งานประชาสัมพันธ์2 619
28 สัญญาจ้างก่อสร้าง ติดตั้งโคมไฟ หมู่3และหมู่5 งานประชาสัมพันธ์2 689
29 สัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงถนนน ซอยบ้านป้าไร ม.3 งานประชาสัมพันธ์2 709
30 สัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงถนนน ซ.บ้านหม้อ3 ม.3 งานประชาสัมพันธ์2 686

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.