TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

สัญญาจ้างก่อสร้าง อบต.บ้านหม้อ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคสล.ซ.ชลประทาน4 ม.3 งานประชาสัมพันธ์2 18
2 โครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสสายทางพบ.ถ.44-002 บ้านเหมืองทะโมน งานประชาสัมพันธ์2 38
3 สัญญาจ้างก่อสร้างการขยายฐานธุรกิจตัวเมืองเพชรบุรี บ้านดอนเจริญสระพัง งานประชาสัมพันธ์2 39
4 สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบันไดลงท่าน้ำเหมืองทะโมน ม.3โดยการคัดเลือก งานประชาสัมพันธ์2 56
5 สัญญาจ้างก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งหมู่3 งานประชาสัมพันธ์2 94
6 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างผนังกันดินฝายน้ำล้น หมู่6 งานประชาสัมพันธ์2 284
7 สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก+ท่อระบายน้ำ บ้านดอนเจริญสระพัง หัวกระถิน งานประชาสัมพันธ์2 389
8 สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระลายน้ำ (หัวกระถินส่วนที่เหลือ) งานประชาสัมพันธ์2 107
9 สัญญาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทย งานประชาสัมพันธ์2 378
10 สัญญาจ้างก่อสร้าง เขื่อนป้องกันแนวตลิ่ง หมู่ที่3 งานประชาสัมพันธ์2 292

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 25

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 16
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 17
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 18
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 21 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.