TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศรับสมัครงาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาพนักงานจ้างและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป อบต.บ้านหม้อ 678
62 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป อบต.บ้านหม้อ 811
63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาพนักงานจ้างและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป อบต.บ้านหม้อ 660
64 ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) อบต.บ้านหม้อ 688
65 ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อบต.บ้านหม้อ 684
66 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.บ้านหม้อ 663
67 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อบต.บ้านหม้อ 823
68 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป อบต.บ้านหม้อ 663
69 ประกาศ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อบต.บ้านหม้อ 660
70 เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน ระดับชั้น ป.1-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางการศึกษา อบต.บ้านหม้อ 605

หน้า 7 จาก 7

7
ถัดไป
สุดท้าย

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.