TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประชาสัมพันธ์จัดเก็บรายได้ อบต.บ้านหม้อ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้จัดเก็บภาษี ประจำปี 2567 งานประชาสัมพันธ์2 2323
2 เรื่องการขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 งานประชาสัมพันธ์2 1055
3 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 งานประชาสัมพันธ์2 777
4 อบต.บ้านหม้อขยายเวลายื่นแบบและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563 งานประชาสัมพันธ์2 827
5 เรื่องกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี2563 งานประชาสัมพันธ์2 938
6 พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 งานประชาสัมพันธ์2 689
7 เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.บ้านหม้อ 683
8 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Administrator 656
9 เรื่องกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี2562 งานประชาสัมพันธ์2 986

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.