ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (1 อัตรา)

พิมพ์

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ 2565 

จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง คนงาน สังกัด กองสวัสดิการสังคม